Záväzky McCain

Food Service

Riešenia pre profesionálov v gastronómii

Záväzky McCain

McCain a Spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR)

Spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR) je pre McCain už niekoľko rokov strategickou prioritou, ktorá je v súlade s globálnou víziou spoločnosti: „McCain To je všetko dobré: dobré jedlodobrí ľudia - dobrá spoločnosť, s ktorou sa ľudia cítia dobre.“ Spoločnosť McCain Continental Europe si v roku 2008 stanovila pevné záväzky v oblasti životného prostredia, výživy a ľudských zdrojov, ktoré boli preskúmané a aktualizované v roku 2012 na ďalšie obdobie do roku 2016. Tie sa stali hlavnými smernicami našej stratégie CSR.

 

PlánZ poľa na tanier“ 2012-2016

PODPOROVAŤ TRVALO UDRŽATEĽNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

NAŠE POSLANIE: ZABEZPEČIŤ, ABY ZÁSOBOVANIE ZEMIAKOV PREBIEHALO S MINIMÁLNYM VPLYVOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

Pôda: 20% zníženie na vstupe na tonu zozbieraných zemiakov .

Voda: Zaviesť meracie systémy na zníženie spotreby vody.

Vzduch: Znížiť našu uhlíkovú stopu a znížiť počet najazdených kilometrov medzi farmami a výrobnými závodmi o 20 %.

Reťazec: Zabezpečiť, aby sa používali Správne poľnohospodárske postupy (GAP) pre 100 % našich zemiakov (Globálne GAP alebo ekvivalent).

 

CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE POČAS CELÉHO VÝROBNÉHO CYKLU

• NAŠE POSLANIE: „VYRÁBAŤ Z MENEJ VIAC”

 

Energia: Pokračovať v našom programe na zníženie spotreby energie jej poklesom o 20 % v porovnaní s rokom 2012.

Voda: Znížiť našu spotrebu vody o 5 % po 12 % poklese medzi rokmi 2005 a 2012.

CO2: Znížiť emisie CO2 o 30 % a znížiť 750 000 km s našich hotových výrobkov.

Obaly: Pre všetky naše výrobky predávané v maloobchode používať obaly z obnoviteľných zdrojov.

 

• PODPOROVAŤ ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP „FOOD-FUN“ (zábava pri jedle)

• NAŠE POSLANIE: NAŠIM ZÁKAZNÍKOM A SPOTREBITEĽOM PONÚKAŤ DOBRÉ VÝŽIVNÉ VÝROBKY

 

Tuky: Neprekračovať maximálnu mieru 0,6 % nasýtených mastných kyselín vo všetkých našich zemiakových výrobkoch McCain.

Tuky: Uviesť rad výrobkov s obsahom tuku, ktorý sa po varení zníži o 50 %.

Soľ: Neprekračovať maximálnu mieru 0,5 g soli na 100 g výrobku pre všetky naše zemiakové výrobky McCain.

Zloženie: Pre naše recepty vyberať iba prírodné prísady a vo všetkých našich radoch zemiakových výrobkov zabezpečiť neprítomnosť laktózy a gluténu.

Poskytovanie informácií: Zabezpečiť transparentné a jasné informácie pre našich spotrebiteľov a zákazníkov.

 

• BYŤ AJ NAĎALEJ ZODPOVEDNÝM ZAMESTNÁVATEĽOM, KTORÝ POMÁHA SVOJIM ZAMESTNANCOM ROZVÍJAŤ SA

• NAŠE POSLANIE: ZABEZPEČIŤ NAJLEPŠIE PRACOVNÉ PODMIENKY

 

Bezpečnosť: Zaistiť maximálnu bezpečnosť vo všetkých našich výrobných závodoch a udržiavať TIR <1, čo nás v tejto oblasti radí medzi najlepšie firmy na svete.

Rozvoj: Rozvíjať potenciál a schopnosti našich zamestnancov pridelením najmenej 3,0 % celkovej mzdy do vzdelávania.

Odmeňovanie: Vytvoriť systém odmeňovania a vývoja, ktorý je pre našich zamestnancov spravodlivý a motivujúci.

Zdravie: Podporovať u našich zamestnancov zdravé stravovanie a aktívny životný štýl.

 

• BYŤ V ÚZKOM KONTAKTE S NAŠIMI KOMUNITAMI

• NAŠE POSLANIE: ZABEZPEČIŤ EKONOMICKY ZNEVÝHODNENÝM ĽUĎOM PRÍSTUP K JEDLU PROSTREDNÍCTVOM ZEMIAKOV

 

Budovať spoluprácu s miestnymi partnermi s cieľom propagovať distribúciu našich produktov u ohrozených ľudí.

V súvislosti so spracovaním zemiakov vytvoriť projekt, ktorý by znevýhodneným ľuďom umožnil zaistiť si trvalé živobytie.

 

Podmienky úspechu tohto nového plánu sú založené na transparentnosti a dialógu s našimi partnermi.