Spokojnosť zákazníkov

Food Service

Riešenia pre profesionálov v gastronómii

Spokojnosť zákazníkov

OČAKÁVANIA SPOTREBITEĽOV

 

  • Kvalita výrobku: štruktúra, farba, chuť:

To je dôvodom, prečo McCain starostlivo vyberá zemiaky používané na výrobu hranolčekov.

 

Obstarávanie

Aby mal McCain naozaj tie najlepšíe zemiaky, vyberá ich z najlepších zemiakových oblastí a svoje fabri-ky má vo veľmi krátkych vzdialenostiach od polí. Okolo 1 700 farmárov v celej Európe spolupracuje so spoločnosťou McCain na výbere a pestovaní zemiakov tej najvyššej kvality tak, aby vám McCain mohol ponúknuť vynikajúce a chutné hranolky!

 

Výber zemiakov

Každá šarža zemiakov, ktorá sa použije v závode, sa najskôr starostlivo analyzuje (veľkosť hľuzy, defekty, sušina ...). Potom je schválená, alebo nesmie byť použitá vo výrobe. Špecialisti spoločnosti McCain v oblasti poľnohospodárstva pravidelne sprevádzajú spolupracujúcich farmárov a vypočujú si ich požiadavky a obavy.

Spoločne zoptimalizujú práce na poli a vytvoria tie najlepšie odrody zemiakov rešpektujúc špecifikácie.

 

Kontroly

McCain uskutočňuje veľa kontrol:

  • Pred a počas zberu.
  • Každé 2 mesiace počas skladovania u poľnohospodárov.
  • Týždeň pred dodaním surovín do tovární.

Každý rok sa odoberie a analyzuje celkom okolo 1 800 vzoriek.

 

Bezpečnosť potravín: Rešpektovaná v celom reťazci, od poľa až po tanier.

 

Zdravie a ochrana životného prostredia:

Vyberajú sa iba odrody s obmedzenou spotrebou vody. Hnojivá a pesticídy sú prísne obmedzené v súlade s potrebami

 

Žiadne konzervačné látky:

Podľa platných pravidiel. Stála kontrola počas celého procesu.

 

Bezpečnosť v centre procesu:

Metódy HACCP sa týkajú poľnohospodárov v rámci pestovania, plánov kontroly zemiakov, hodnotenia a riadenia rizík.

 

Spätná sledovateľnosť:

Za niekoľko hodín je možné identifikovať pôvod šarže zemiakov, rovnako ako jednotlivé kroky spracovania v továrni a distribučný kanál.